Shërbimet tona

Me 25 vite eksperiencë i kemi zgjeruar shërbimet tona në shumë fusha të transportit

 

Mëso më shumë

TRANSPORTI TOKËSOR

Dorëzimi i besueshëm dhe në kohë i mallrave është një çelës për biznesin tonë dhe një nga shërbimet tona kryesore. Për të përmbushur nevojat tuaja specifike të transportit, Ballkani Trans Albania ofron një sërë shërbimesh transporti brenda vendit.

  • TRANSPORTI SPECIAL (Leja e organizimit dhe automjetet përcjellëse për ngarkesa të mëdha dhe të gjata)
  • Kamionë TIPPER (Transportimi i ngarkesave me shumicë siç janë mineralet, bujqësia, etj.)

TRANSPORTI AJROR

Marrëveshjet tona me linjat ajrore ndërkombëtare dhe terminalet e ngarkesave në aeroport na ndihmojnë të ofrojmë shërbime udhëheqëse nga industria me çmime konkurruese për çdo fazë të procesit të transportit.

Balkan Trans Albania ndihmon klientët e saj të gëzojnë të gjitha avantazhet e transportit ajror.

Balkan Trans Albania organizon transportin e çdo malli në përputhje të rreptë me afatet kohore të destinuara dhe destinacionin e dërgesës. Falë bashkëpunimit të ngushtë me linjat ajrore ndërkombëtare, ne ofrojmë një politikë fleksibël të çmimeve dhe ruajnë një nivel të lartë të cilësisë së shërbimit.

TRANSPORTI UJOR

Në ditët e sotme transporti detar i mallrave është një hallkë kryesore e zhvillimit të tregtisë ndërkombëtare per shkak te kostos së ulët që siguron.

Transporti detarë lejon kosto më të ulëta, në rast të transportit të mallrave në distanca të gjata.

Ne inkurajojmë klientët tanë të përfitojnë plotësisht nga shërbimet tona të transportit të mallrave me kontejner.

Ky transport është i besueshëm dhe inkurajues, për destinacione të largëta. Ne marrim parasysh kërkesat individuale të klientit .

Përdorimi i kontejnerëve lejon siguri të shtuar, për mallrat e transportuara, përshpejton transportin dhe lehtëson kryerjen e ngarkimit / shkarkimit.

Balkan trans ofron transportimin e çdo sendi kontenier në përputhje me afatet e lokacionit të dorzimit.Ne mbajme nje nivel te lartë te kushteve te silësisë dhe shërbimeve.

Na kontaktoni 

Balkan Trans Albania sh.p.k Tirana, Str. Tirane – Kashar , KM.1, “Pajtoni Center “, Floor III

Tel/Fax:+355 42230821 Mob: +355 (0)682004177, (0)682004178

btrans-alb@balkan-trans.com - r.xhillari@balkan-trans.com