Rreth Kompanisë tonë të transportit

 

Balkan Trans Albania është një kompani ndërkombëtare transporti e themeluar në Tiranë, Shqipëri në 1992 e cila siguron një gamë të plotë të Shërbimeve Kombëtare / Ndërkombëtare të Transportit, Logjistikës dhe Porteve.

Synimet

Balkan Trans Albania ka organizuar transport ndërkombëtar të ngarkesave dhe ofron shërbime tregtare për më shumë se 30 vjet.

Gjatë asaj kohe, kompania ka studiuar specifikat e industrive të ndryshme. Një kuptim i thellë i biznesit të çdo klienti na lejon të zhvillojmë zgjidhje efektive për çështjet më komplekse të logjistikës.

Stafi ka një zotërim të mirë të gjuhëve të huaja që mundësojnë një nivel të lartë të mirëkuptimit të ndërsjellë dhe aftësinë për të zgjidhur çështjet shpejt gjatë punës.

Në të njëjtën kohë, përfaqësuesit e Balkan Trans Albania, mbajnë kontakte me secilin klient sa herë që është e nevojshme, pavarësisht nga koha.

Partnerët me të cilët Balkan Trans Albania bashkëpunon në bazë të kontratave afatgjata, garantojnë tregues të lartë të performancës në të gjitha situatat e tregut, dhe gjithashtu ofrojnë kushte fleksibile financiare për klientët

Ne u shërbejmë klientëve të të gjitha madhësive, nga tregtarët individual, deri tek prodhuesit dhe importuesit shumëkombëshe.
Transporti i grupeve përcaktohet si ngarkesë e çdo vëllimi që transportohet, së bashku me ngarkesat e klientëve të tjerë, përpara se të dorëzohet tek marrësit fundorë si pjesë e pjesës së grupit.
Transporti i grupeve përfshin konsolidimin e disa dërgesave të vogla nga dërguesit e ndryshëm në një automjet të lidhur për të njëjtin destinacion. Balkan Trans Albania ndihmon klientët e saj të gëzojnë të gjitha avantazhet e ngarkesave ndërkombëtare të grupeve.

Punonjësit tanë analizojnë nevojat e klientit dhe karakteristikat e ngarkesave, optimizojnë rrugët e transportit dhe vlerësojnë kostot. Balkan Trans Albania dorëzon të gjitha mallrat në përputhje të rreptë me afatet kohore të dakorduara, pavarësisht nga gjeografia e dërgesave.

Lëvizja e produkteve dhe shërbimeve në mënyrë efikase nga një vend në tjetrin kërkon menaxhimin e logjistikës.

E njëjta strategji e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit përdoret në logjistikën globale – vetëm numri i ndryshorëve është i amplifikuar.

Një nga përkufizimet më të mira të logjistikës së biznesit është procesi i planifikimit, zbatimit dhe kontrollit të rrjedhës efektive dhe efikase të mallrave dhe shërbimeve nga pika e origjinës në pikën e konsumit.

Avantazhet për zhvillimin e logjistikës efektive globale janë të shumta, mundësitë të ardhurave nga tregjet e reja janë më të dukshmet, por mund të ketë gjithashtu rritje të ekonomive dhe burimeve të kostos më të ulët për gjithçka nga komponentët në punë.

Shërbimet më cilësore

9

100% Shqiptare

Është e vetmja kompani me kapital 100% Shqiptar, që ofron shërbimet më cilësore

9

Certifikim ndërkombëtar

Në vitin 2008 është çertifikuar me ISO-Itali për kualifikimin më të mirë në transportin e mallrave dhe udhëtarëve, çertifikimin në të gjithë botën Nr. IT-56281 Kodi EA31a.

9

Eksperiencë 30-vjeçare

Duke pasur një përvojë 30-vjeçare në këtë industri, Ballkani Trans me selinë në Tiranë-Shqipëri, shtrin aktivitetin e tij në Greqi, Kosovë dhe Maqedoni.

Vite

Projekte të përfunduara

Agjentë

Punonjës zyre

“Ndër të gjitha mrekullitë e shpikjes moderne, ajo e cila më intereson më shumë është, sigurisht, transporti. “

AMELLA EARHART