Skuadra jonë

Rudolf Xhilari - CEO

Tel/Fax:+355 42320821
Cel:+355 682004177
E-mail:r.xhillari@balkan-trans.com
btrans-alb@balkan-trans.com
Website: www.balkan-trans.com

Besmir Xheli - Menaxher zyre Import/Eksport

Tel/Fax:+355 42320821
Cel:+355 682042516
E-mail: b.xheli@balkan-trans.com
Website: www.balkan-trans.com

Sokol Shehaj - Improt/Eksport i menaxhimit të ngarkesave detare

Tel/Fax:+355 42320821
Cel:+355 682004178
E-mail: booking@balkan-trans.al
Website: www.balkan-trans.com

Leonard Elezi - Kontrollues i konejnierëve

Cel:+355 674052149
E-mail: l.elezi@balkan-trans.al
Website: www.balkan-trans.com

Besmir Rizaj - Improt/Eksport i menaxhimit të ngarkesave detare

Tel/Fax:+355 42320821
Cel:+355 68 90 99 894
E-Mail: b.rizaj@balkan-trans.al
Website: www.balkan-trans.com

Jonida Barxhaj - Departamenti i financës

Tel/Fax:+355 42320821
Cel:+ 355 674052151
E-Mail: j.barxhaj@balkan-trans.al
Website: www.balkan-trans.com

Skuadra është shpirti i një kompanie