Marrëveshjet me linjat ajrore ndërkombëtare dhe terminalet e ngarkesave në aeroport, na ndihmojnë të ofrojmë shërbime cilësore për çdo faze me çmime konkuruese . Balkan Trans Albania ndihmon klientët e saj të gëzojnë të gjitha avantazhet e transportit ajror.

Balkan Trans Albania organizon transportimin e çdo malli në përputhje të drejtë me afatet kohore të destinuara dhe destinacionin e dërgesës.

Falë bashkëpunimit të ngushtë me linjat ajrore ndërkombëtare, ne ofrojmë një politikë fleksibël të çmimeve dhe ruajnë një nivel të lartë të cilësisë së shërbimi.