Sipas statistikave  nga INSTAT  ,në janar të vitit 2019 vëllimi i mallrave ,të  transportit me ajër është 198 ton ,duke u rritur me 8,8 %,krahasuar me të njjtën periudhë të vitit të kaluar.

Në muajin janar te vitit 2018 ,transporti ajror i pasagjerëve zë 76,1% të transportiti gjithsej.Nr:  i pasagjerëve që kanë udhetuar me linja  ajrore, në janar të 2018 është 222,113 duke u rritur me 3,7 %,krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të parë.Në janar te vitit 2019 ,vlerat e mallrave të tregtuar eksport dhe import është 64mld lekë ,  55,6% e tyre  u transporua në det.

Në janar të 2019 ,mallrat  e importuara zënë 50,3%, me rrugë39,0%  rrugë dhe me ajër 3,6%.

Për periudhën prill 2019 ,volumi  i mallrave të ngarkuar /shkarkuar në porte është 373 mijë ton,duke u rritur me 2,0% ,krahasuar me të njejtën periudhë te vitit 2018.

Volumi i mallrave të transportit hekurudhorë në muajin prill 2019 është 1,966 mijë ton –kilometra, duke u rritur me 47,5% krahasuar me prill  2018.

Në 4 mujorin e parë të 2019, volumi i mallrave të transportit me hekurudhë është 6,212 mijë ton kilometra ,duke u rritur me 41,2%, krahasuar me të njejtë periudhë të një viti më parë.