TRANSPORTI DETAR

TRANSPORTI DETAR

Në ditët e sotme transporti detar i mallrave është një hallkë kryesore e zhvillimit të tregtisë ndërkombëtare per shkak te kostos së ulët që siguron.

Transporti detarë lejon kosto më të ulëta, në rast të transportit të mallrave në distanca të gjata.

Ne inkurajojmë klientët tanë të përfitojnë plotësisht nga shërbimet tona të transportit të mallrave me kontejner.

Ky transport është i besueshëm dhe inkurajues, për destinacione të largëta. Ne marrim parasysh kërkesat individuale të klientit .

Përdorimi i kontejnerëve lejon siguri të shtuar, për mallrat e transportuara, përshpejton transportin dhe lehtëson kryerjen e ngarkimit / shkarkimit. Balkan trans ofron transportimin e çdo sendi kontenier në përputhje me afatet e lokacionit të dorëzim. Ne mbajmë një nivel të lartë të kushteve të silësisë