TRANSPORTI TOKËSOR

TRANSPORTI TOKËSOR

Dorëzimi i besueshëm dhe në kohë i mallrave është një çelës për biznesin tonë dhe një nga shërbimet tona kryesore. Për të përmbushur nevojat tuaja specifike të transportit, Ballkani Trans Albania ofron një sërë shërbimesh transporti brenda vendit.

  • TRANSPORTI SPECIAL (Organizimi i lejes dhe shoqërimit të automjeteve për ngarkesa të mëdha dhe në gjatësi)
  • KAMIONA VETSHKARKUES (Transport mallrash rifuxho si minerale ,bujqesore ,etj.